Translate API free (API hỗ trợ dịch sang nhiều ngôn ngữ)

0
310

Google Translate – các bạn cũng không lạ gì với thuật ngữ này hay nói đúng hơn là dịch vụ dịch trực tuyến của Google. Tuy nhiên để làm nhiều mục đích khác nhau thì Google có hỗ trợ cho ta một API translate rất hiệu quả nhưng nhược điểm là bạn phải trả phí và giới hạn số lượng từ được dịch. Laythongtin.net phát triển API dịch trực tuyến đơn giản hơn và hoàn toàn miễn phí.

Trước mắt API này sẽ miễn phí 1 năm, sau đó nếu như ổn định API này sẽ tiếp tục miễn phí. Vì khai thác cổng dịch của google và máy chủ có hạn nên tốc độ dịch sẽ chậm hơn đôi chút so với google translate.

Translate API free (API hỗ trợ dịch sang nhiều ngôn ngữ) 1

API translate free hỗ trợ dịch nội dung thông qua biến GET có id content vì thế nội dung đưa vào trên URI phải được urlencode (PHP) hoặc encodeURI (javascript) với độ dài 9000 kí tự (server khống chế), khi đưa vào website của bạn có thể dùng các hàm tách để dịch từng đoạn rồi ghép lại. Hoặc sử dụng phương thức POST với các URI tương đương như GET để cho kết quả dịch không giới hạn ký tự.

Miễn phí phương thức GET khi sử dụng

Cấu trúc của API qua phương thức GET: https://laythongtin.net/translate-api-content.php?content=[nội dung đã urlencode cần dịch]&sl=vi&tl=en&key=free1year

Nếu bạn cần dịch nội dung lớn khi chuyển qua qua phương thức POST cần có key trả phí

API Gửi nội dung qua phương thức POST: https://laythongtin.net/translate-api-content.php với các biến tương ứng content, sl, tl

Lưu ý: thống số biến sl (ngôn ngữ đầu vào, ‘au’ là tự động nhận diện) và  tl (ngôn ngữ đầu ra) đều theo chuẩn của google translate. Key có giá trị không đổi như trên.

Bạn có thể tham khảo đoạn code dưới đây để sử dụng trong trang web của mình với mã nhúng javascript.

function doGet(e) {

var sourceText = ''
if (e.parameter.q){
sourceText = e.parameter.q;
}

var sourceLang = 'auto';
if (e.parameter.source){
sourceLang = e.parameter.source;
}

var targetLang = 'vi';
if (e.parameter.target){
targetLang = e.parameter.target;
}

var translatedText = LanguageApp.translate(sourceText, sourceLang, targetLang)
var url = "https://laythongtin.net/translate-api-content.php?key=free1year&sl="
+ sourceLang + "&tl=" + targetLang + "&content=" + encodeURI(sourceText);

var result = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();
translatedText = result;
return translatedText;

}

DEMO translate to English

BÌNH LUẬN

Hãy là người bình luận đầu tiên!

avatar
wpDiscuz